logo

Archive for the ‘OSA Colombo’ Category:

கலாநிதி ஆ.தியாகராசா மத்திய மகா வித்தியாலய பழைய மாணவர் சங்க கொழும்புக் கிளையின் ஏற்பாட்டில் திரு.ஐ.தி.சம்பந்தன் அவர்களின் ‘நீங்காத நினைவுகள்’ நூல் கொழும்பில் வெளியிடப்பட்டது

Image0005web

கலாநிதி ஆ.தியாகராசா மத்திய மகா வித்தியாலயத்தின் பழைய மாணவரும் காரைநகர் களபூமி, பாலாவோடையைச் சேர்ந்தவரும், நீண்ட காலமாக சமூக, அரசியல் பணி ஆற்றி வருபவரும் தற்போது பிரித்தானியாவில் வாழ்ந்து வருபவருமாகிய திரு.ஐ.தி.சம்பந்தன் அவர்கள் ஆக்கிய ‘நீங்காத நினைவுகள்’ என்னும் நூல் வெளியீட்டு விழா
Read More


திரு.ஐ.தி.சம்பந்தன் அவர்களின் ‘நீங்காத நினைவுகள்’ நூல் கொழும்பில் வெளியிடப்பட உள்ளது

IT Neengatha W

கலாநிதி ஆ.தியாகராசா மத்திய மகா வித்தியாலயத்தின் பழைய மாணவரும் காரைநகர் களபூமி, பாலாவோடையைச் சேர்ந்தவரும், நீண்ட காலமாக சமூக, அரசியல் பணி ஆற்றி வருபவரும் லண்டன் சுடரொளி வெளியீட்டு கழக நிறுவுநருமான திரு.ஐ.தி.சம்பந்தன் அவர்கள் ஆக்கிய ‘நீங்காத நினைவுகள்’ என்னும் நூல் கொழும்பில்
Read More