logo

ஆழ்ந்த துயருடன் அறியத்தருகின்றோம்.

WKennedy

எமது கல்லூரியின் பழைய மாணவரும், கிழக்குப் பல்கலைக்கழக முன்னாள் விரிவுரையாளரும், எதியோப்பியா, மடவலப பல்கலைக்கழக ஆங்கிலத்துறை இணைப்பேராசிரியரும், அடங்காத இனப்பற்றுடனும், தடம்புரளாத சமூகப்பொறுப்புடனும் தமிழ்மொழி, கல்வி, கலை, மேம்பாட்டுப் பணிசெய்து வந்தவருமாகிய பேராசிரியர்.கலாநிதி.ஜோன் மனோகரன் கெனடி விஜயரட்ணம்(கெனடி) அவர்கள் இன்று புதன்கிழமை(10.01.2018) அன்று எதியோப்பியாவில் சிவபதமடைந்தார் என்ற அதிர்ச்சியான செய்தியை ஆழ்ந்த துயரத்துடன் அறியத்தருகின்றோம். 

நிர்வாகம்
பழைய மாணவர் சங்க கனடாக் கிளை